Ideen bag Fællesbyg Køge Kyst

Fællesbyg Køge Kyst er et tilbud til dig, der gerne vil bo i helt nyt byggeri – og samtidig have indflydelse på de rammer, som du bor i.

Inspirationsbilled: Hvordan byggefælleskabet kan komme til at se ud

 

Bag projektet står et partnerskab mellem Selskabet for Billige Boliger, byudviklingsselskabet Køge Kyst og Tegnestuen Vandkunsten.

Inspirationen kommer især fra Tyskland, hvor man har gode erfaringer med byggegrupper (Baugruppen), som tillader beboerne at sætte et større præg på byggeriet, samtidig med at de styrker den sociale bæredygtighed i de nye bydele.

Byggegrunden, som Selskabet for Billige Boliger har købt af Køge Kyst, ligger midt på Søndre Havn, som er det største delområde i udviklingen af Køge Kyst. Beliggenheden er tæt på bymidten med butikker og Køge Station – og tæt på vandet og strandengen.

Illustrationsplan af byudviklingen på Søndre Havn i Køge – med markering af byggefeltets placering (karréens udformning er kun vejledende).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få mere for pengene

Du får mere for pengene end i et traditionelt projektsalg, fordi der ikke er nogen projektudvikler, der skal tjene penge på byggeriet. Selskabet for Billige Boliger er ejet af Fonden for Billige Boliger og skal ikke have fortjeneste på projektet.

Samtidig er prisniveauet 25-30 % lavere end i Københavnsområdet – selvom en ny jernbane fra slutningen af 2018 bringer rejsetiden fra Køge Station til København helt ned på 25 minutter.

Og så kommer du til at bo i helt nyt og bæredygtigt byggeri med en god arkitektur, som Tegnestuen Vandkunsten sørger for.

Vælg selv graden af fællesskab
I Fællesbyg Køge Kyst er der plads til forskellige grader af fællesskab. Man kan nøjes med at etablere rammerne sammen for derefter at indrette sit liv helt, som det passer en – eller man kan enes om et egentligt bofællesskab og få gavn af fællesspisning, børnepasningsordninger eller andre fælles aktiviteter. Mulighederne er mange, og du kan selv få indflydelse på, hvordan det skal indrettes.

Det afhænger blot af, hvad du og de andre deltagere i byggefællesskabet kan blive enige om. Der er mulighed for at inddele det kommende byggeri i to eller evt. flere fællesskaber, alt efter de forskellige ønsker, som måtte komme. Under alle omstændigheder bliver du medlem af en ejerforening, som bliver den organisatoriske ramme omkring Fællesbyg Køge Kyst.

Billeder fra byggefællesskaber i Tyskland