Boligerne

For at se de ledige lejligheder har vi oprettet et separat site, som løbende bliver opdateret med hvilke lejligheder, der stadig er ledige. Du kan gå til dette site ved at klikke her:

Lejlighedsvælger (åbner i en nyt vindue)

Alle boligerne i Fællesbyg Køge Kyst sælges som ejerlejligheder; fortrinvist til medlemmet af foreningen Fællesbyg Køge Kyst.

I boligkarréen vil der i alt blive 42 boliger i forskellige størrelser. Hver bolig skal bidrage til fællesarealer med indtil 10% af boligens bruttoareal. Samtlige medlemmer af foreningen har ret til en bolig i den størrelse, som man er blevet optaget på. Valg af bolig inden for karréen sker efter anciennitet. Medlemmernes anciennitet regnes fra indmeldelsestidspunktet.

Vi har i udgangspunkt et ønske om følgende:

 • Forskellige størrelser på lejligheder – der er pt ønsker fra 65 – 145 m2 + fællesareal. Afhængigt af hvad ønskerne er fra foreningens medlemmer, skal der være 5-6 størrelser af lejligheder.
 • Fleksibilitet med hensyn til rumstørrelse og indretning med videst mulig indflydelse for køber (medlemmet).
 • Mest muligt lysindfald i lejligheden.
 • Der er ønske om lejligheder med både dagslysadgang til badeværelse og ingen dagslysadgang.
 • Badeværelse placeret i umiddelbar nærhed af soveværelse.
 • Gulvvarme i alle lejlighedens rum.

Konkrete krav til byggeriet

Fællesbyg-foreningen arbejder desuden på at få opfyldt følgende konkrete krav til byggeriet:

 • Fokus på bæredygtighed
 • Naturlig ventilation (i modsætning til mekanisk ventilation) i lejlighederne, fx som luftsluser i vinduerne.
 • Allergivenlige byggematerialer.
 • Høj kvalitet og holdbarhed i byggematerialer.
 • Klimaskærm til sikring af godt indeklima.
 • God støj-isolering mellem lejlighederne.
 • Intelligente tekniske løsninger fx i form af censorer m.h.p. vandbesparelse og energibesparelse.
 • Regnvandsopsamling m.h.p. genbrug fra tag- og gårdareal til vanding af beplantning og toiletskyl i det omfang det er muligt.
 • Grøn energi. Solceller til elforsyning af fællesområder, kan bl.a. placeres på gavle eller på elevatortårnene, hvis de rager op over tagfladen.
 • Tekniske løsninger skal være velafprøvede. Vi vil ikke bo i et eksperiment!
 • Fælles tørresnore med overdækning

 Udendørsarealer

 • Fælles tagterrasser.
 • Altaner eller terrasser til alle boliger.
 • Beplantning af fællesarealer med træer, fx frugttræer og bærbuske i gårdmiljø.
 • Legemuligheder i gårdmiljøet, bl.a. i svungne stisystemer mellem træer og buske. Egentlig legeplads med legeredskaber og faldunderlag overlades til fællesforeningen for hele Køge Kyst-området.
 • Grill-plads.
 • Drivhus/orangeri.

Eksempel indefra

Eksempel indefra

Åbent hus campingvognen

Åbent hus campingvognen

“Køge har alt dét. vi søgte: Natur og byliv – og nærhed til jobbet i København. Med Fællesbyg får vi både en lækker bolig til en rimelig pris og gode naboer med i købet.”
Kristian Binderup Jørgensen, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst