Køge kyst

En levende og bæredygtig bydel

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, som er gået sammen om en fælles vision om at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel.

Projektet er i fuld gang med at udvikle området mellem bymidten og vandet. Fuldt udbygget skal Køge Kyst om 10-15 år rumme ca 4.000 beboere, 4.000 arbejdspladser og 20.000 m2 nye butikker.

Udviklingen finder sted i tre delområder: Stationsområdet, som bliver et helt nyt butikskvarter – Collstropgrunden, som skal udvikles til et moderne erhvervsområde – og Søndre Havn, hvor de fleste af bydelens nye beboere skal bo i moderne boligbyggerier med natur, uderum og rekreative tilbud tæt på – i et socialt mangfoldigt byområde med mange forskellige boligtyper.

Kultur og byliv
Kultur og aktiviteter spiller allerede i dag en  stor rolle i Køge Kyst og har skabt opmærksomhed omkring projektet langt uden for Køge – blandt andet på grund af en række store kunstudstillinger i det offentlige rum.

På Søndre Havn kan du oven i købet selv præge kultur, byliv og fællesskaber – ikke kun gennem byggefællesskabet men også gennem en ny bydelsforening for hele Søndre Havn.

Boliger, butikker og biograf på vej
De første boligbyggerier på Søndre Havn er godt i gang med at skyde op, og de første beboere er for længst flyttet ind. Samtidig er Stationsområdet blevet udbygget med butikker, caféer, biograf, boliger, erhverv og genoptræningscenter og er derfor allerede et område med masser af liv.

Køge Kyst anlægger også tre forbindelser på tværs af jernbanen med det formål at binde hele Køge bedre sammen. En vejtunnel, en bro for fodgængere samt en tunnel under banen for fodgængere og cyklister. Både stationsbroen og underføringen har karakter af byrum og mødested.

Foto: Martin Håkan / CoverGanda.dk

Eksempel indefra

Eksempel indefra

Åbent hus campingvognen

Åbent hus campingvognen

“Vi valgte Fællesbyg Køge Kyst for at få nære naboer, og for at vores børn kan vokse op med havet lige uden for døren.”

Sofie Berglund, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst