Køge og Køge Kyst

Køge er en charmerende købstad og middelalderby, beliggende ud til Køge Bugt. Den historiske bykerne rummer blandt andet Danmarks største provinstorv og mange butikker, restauranter og caféer. Køge blev i 2016 kåret til Danmarks bedste handelsby.

Selve Køge har i dag ca. 37.000 indbyggere og er hovedby i Køge Kommune. I dag er Køge en by i stærk vækst – med mange udviklingsprojekter i gang, blandt andet en kommende ny jernbane, udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, et kommende supersygehus – og byudviklingsprojektet Køge Kyst.

Byggefællesskaberne på Søndre Havn (byggefelt SH 3-6)

Køge Kyst – en levende og bæredygtig bydel
Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, som er gået sammen om en fælles vision om at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel.

Projektet er i fuld gang med at udvikle området mellem bymidten og vandet. Fuldt udbygget skal Køge Kyst om 10-15 år rumme ca 4.000 beboere, 4.000 arbejdspladser og 20.000 m2 nye butikker.

Udviklingen finder sted i tre delområder: Stationsområdet, som bliver et helt nyt butikskvarter – Collstropgrunden, som skal udvikles til et moderne erhvervsområde – og Søndre Havn, hvor de fleste af bydelens nye beboere skal bo i moderne boligbyggerier med natur, uderum og rekreative tilbud tæt på – i et socialt mangfoldigt byområde med mange forskellige boligtyper.

Området ved siden af byggefællesskaberne

Kultur og byliv
Kultur og aktiviteter spiller allerede i dag en  stor rolle i Køge Kyst og har skabt opmærksomhed omkring projektet langt uden for Køge – blandt andet på grund af en række store kunstudstillinger i det offentlige rum.

På Søndre Havn kan du oven i købet selv præge kultur, byliv og fællesskaber – ikke kun gennem byggefællesskabet men også gennem en ny bydelsforening for hele Søndre Havn.

Køge Torv og marked

Boliger, butikker og biograf på vej
De første boligbyggerier på Søndre Havn er godt i gang med at skyde op, og allerede i  maj 2017 flytter de første beboere ind. Samtidig er en stor del af byggeriet i Stationsområdet med butikker, biograf, boliger, erhverv og genoptræningscenter i fuld gang, og det meste indvies i løbet af 2017.

Køge Kyst anlægger også tre forbindelser på tværs af jernbanen med det formål at binde hele Køge bedre sammen. En nyåbnet vejtunnel har allerede gjort det hurtigere og lettere at krydse banen i bil, i slutningen af 2017 åbner en ny stationsbro for fodgængere, og senere følger en bred underføring for fodgængere og cyklister. Både stationsbroen og underføringen får samtidig karakter af byrum og mødested.