Pressemeddelelser

 

Pressemeddelelse: Byggefællesskab i den nye bydel Køge Kyst

Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. Det kan alle interesserede høre mere om, når partnerskabet bag ”Fællesbyg Køge Kyst” inviterer til inspirationsmøde på Tapperiet i Køge den 22. marts.

Byudviklingsprojektet Køge Kyst byder nu på en helt ny mulighed for boligsøgende – at bygge sammen med ligesindede i et såkaldt byggefællesskab med inspiration fra Tyskland.

– Som beboer for man en høj grad af indflydelse, og samtidig får man mere for pengene, fordi der ikke er en developer, der skal tjene på projektet. En del af byggeriet kan blive til et egentligt bofællesskab – man kan gå efter den grad af fællesskab man ønsker, og under alle omstændigheder lærer man sine nye naboer at kende, allerede før man flytter ind, fortæller adm. direktør Line Røtting Dornan fra Selskabet for Billige Boliger.

Projektet hedder Fællesbyg Køge Kyst, og bag det står et partnerskab mellem Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst, som hermed indgår sin niende aftale om et boligbyggeri på Søndre Havn.

– Det er et utrolig spændende projekt, fordi det tilfører nogle nye dimensioner og understreger, at Søndre Havn bliver en levende og mangfoldig bydel, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.

Den bærende idé er, at de kommende beboere stifter en forening og derigennem hyrer en entreprenør til at stå for opførelsen af det arkitekttegnede byggeri. De enkelte beboere kan så få indflydelse på deres egen bolig under en overordnet ramme, som de også har indflydelse på.

Flere grader af fællesskab
Byggeriet kan inddeles i to eller flere ”afdelinger” alt efter, om beboerne ønsker at indrette deres liv individuelt, eller de bliver enige om at stifte et egentligt bofællesskab med fx fællesspisning, børnepasning eller andre fælles aktiviteter.

Tegnestuen Vandkunsten står for den arkitektoniske udformning og projektering af det nye byggeri. Boligformen vil som udgangspunkt være lejligheder, som kan kombineres med 2-3 plans ”rækkehuse”. Der er som udgangspunkt tale om ejerboliger, men der kan også være andelsboliger, afhængigt af beboernes ønsker.

Inspirationen til byggefællesskaber kommer især fra Tyskland, hvor man har gode erfaringer med byggegrupper, kaldet ”Baugruppen”, som tillader beboerne at sætte et større præg på byggeriet, samtidigt med at de styrker den sociale bæredygtighed i de nye bydele.

Projektgrunden ligger centralt på Søndre Havn, som er et nyt boligområde under udvikling med fokus på kultur, bæredygtighed og mangfoldighed.

Området ligger tæt på en fredet strandeng og en nyanlagt strand – og samtidig tæt på Køges historiske bymidte, som i kraft af Køge Kyst-projektet snart bliver udvidet med nye butikker, nye byrum og en ny, stor biograf. Samtidig er det tæt på Køge Station, hvorfra man fra slutningen af 2018 kan rejse til København på 25 minutter, når en ny jernbanelinje åbner.

Inspirationsmøde
Alle interesserede opfordres til at deltage i inspirationsmøder afholdt af Fællesbyg Køge. Kommende møder annonceres under menupunktet Mødekalender eller via vores facebook gruppe Fællesbyg Køge Kyst

Pressen kan kontakte:

Bestyrelsesformand Fællesbyg Køge, Christian Hansen. tlf.  2147 5150, mail: faellesbygkoege@gmail.com 

Adm. direktør Line Røtting Dornan, Selskabet for Billige Boliger, tlf. 21 28 57 63, mail: ldo@kubenbyg.dk

Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst, tlf. 24 94 39 00, mail: jm@koegekyst.dk

Arkitekt MAA, partner Jan Albrechtsen, Vandkunsten, tlf. 26 79 50 07, mail: jal@vandkunst.dk

Fakta – Fællesbyg Køge Kyst
Bygge- og bofællesskab
Et byggefællesskab er en gruppe mennesker, der ønsker at bygge sammen gennem en forening, typisk en ejer- eller andelsforening, og derved opnå forbundne fordele.Et bofællesskab er her et byggefællesskab, der også har stor fokus på det efterfølgende fælles sociale liv og den dertilhørende fælles drift.Fællesbyg Køge Kyst er et byggefællesskab, som rummer mulighed for, at dele af byggeriet kan indrettes som et bofællesskab – hvis der er interesse for det.Beliggenhed
Fællesbyg Køge Kyst skal gennemføres på Søndre Havn i Køge – nærmere bestemt på Byggefelt SH3-6.Illustrationsplan af byudviklingen på Søndre Havn i Køge – med markering af byggefeltets placering (karréens udformning er kun vejledende).
Parterne bag:Selskabet for Billige Boliger er ejet af Fonden for Billige Boliger, hvis formål er at fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. Selskabet skal derfor ikke have fortjeneste på projektet.

Selskabet for Billige Boliger rådgiver de kommende beboere i Fællesbyg Køge Kyst i forbindelse med etablering af foreningen, projektudvikling, udarbejdelse af budgetter og byggeregnskab, aftaler med bank og realkredit, ansættelse af rådgivere, udbud af byggeopgaven, byggestyring, information til foreningen og dens medlemmer mv.

Køge Kyst er et byudviklingsselskab, som udvikler Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn til en levende og bæredygtig bydel, der skal vende Køges ansigt mod vandet, skabe mere sammenhæng i byen og styrke Køges regionale rolle.

Køge Kyst er stiftet i partnerskab mellem Realdania By & Byg og Køge Kommune.

Køge Kyst har reserveret en byggegrund på Søndre Havn til brug for det nye byggefællesskab.

Tegnestuen Vandkunsten arbejder især med landskabs- og byplanlægning, bebyggelsesplaner, byfornyelse og bygningsrenovering samt byggeopgaver for sociale og kulturelle institutioner.

Tegnestuens tilgang er at lave arkitektur til mennesker, så husene skabes i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på – og så boliger, bygninger og byer er i øjenhøjde og gør plads til fællesskaberne.

Vandkunsten står for at tegne byggeriet til Fællesbyg Køge Kyst og rådgiver beboerne om byggeriets og boligernes udformning for at sikre det optimale arkitektoniske udtryk.

Eksempel indefra

Eksempel indefra

Åbent hus campingvognen

Åbent hus campingvognen

“Køge har alt dét. vi søgte: Natur og byliv – og nærhed til jobbet i København. Med Fællesbyg får vi både en lækker bolig til en rimelig pris og gode naboer med i købet.”
Kristian Binderup Jørgensen, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst