Projektet

Fællesbyg Køge Kyst er en forening, der arbejder på at få opført en boligkarré på Søndre Havn i Køge, der udvikles og skabes gennem direkte involvering og medbestemmelse blandt foreningens medlemmer. Karréen vil komme til at indeholde ca. 41 boliger; bygget med fokus på fællesskab, bæredygtighed og højt til loftet.

I projektet arbejder vi tæt sammen med Køge Kyst, der har stillet en grund til rådighed for projektet. Vi arbejder endvidere tæt sammen arkitektfirmaet Vandkunsten, Fonden Billig Bolig, Køge Kyst og Køge kommune.

Tidshorisont

 • Fællesbyg-foreningen er etableret den 14. august 2017.
 • Byggegrunden byggemodnes i foråret 2019.
 • Fællesbyg-foreningen køber betinget byggegrunden af Køge Kyst i april 2018.
 • Byggeprocessen forventes startet i 1. kvartal 2019.
 • Indflytning forventes ultimo Q3-2020.

Fællesbyg-foreningen

Foreningens formål er i første omgang at være bygherre for byggeriet, og efter byggeriets opførelse at være ejerforening for boligkarréen.

Medlemskab af foreningen giver mulighed for indflydelse på byggeriet samt i første omgang ret til køb af bolig. Fra det øjeblik, der foreligger et detaljeret skitseprojekt, vil der åbnes op for mulighed for køb. Ønske om medlemskab af foreningen med oplysning om ønsket boligstørrelse kan ske her.

Foreningen vil umiddelbart undersøge om det ønskede kan opfyldes, eller der kan optages på venteliste. Ved optagelse i fællesbyg-foreningen vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på kr. 10.000. Udmeldelse af foreningen kan ske frem til tidspunktet, hvor foreningen forpligter sig overfor grundsælger hhv. entreprenør.

Selve karréen

 • Væk fra den firkantede kasse, både horisontalt og vertikalt.
 • Gerne afrundede hjørner på karréen.
 • Trappeopgange og elevatorer ind midt i bygningen (ingen vinduer) eller som del af fællesarealer, fx atrium.
 • Ved byggeriets udformning skal der søges undgået turbulens mellem karreens højeste dele og i gården.
 • Opmagasineringsrum til den enkelte lejlighed, uden for selve lejligheden.

Parkering

 • Hvis muligt ønsker vi 1,0 parkeringsplads pr. lejlighed.
 • Der skal være god plads til parkering af cykler

Fællesfunktioner

 • 2 gæsteværelser med hvert sit badeværelse til udlejning til foreningens medlemmer.
 • Fælles ”forsamlingshus”-lokale med køkken og toiletter m.h.p. fællesspisning, fælles motionsaktiviteter, dans mv. og udlån til medlemmernes private fester.
 • Cykel”kælder”.
 • Værkstedslokale, bl.a. til cykelværksted.
 • Fryserum/plads til lejlighedernes frysere og viktualier.

Eksempel indefra

Eksempel indefra

Åbent hus campingvognen

Åbent hus campingvognen

Fællesskab i et spændende, nyt byggeri tæt på både natur og et levende lokalt bymiljø med kort tid til København var grunden til, at jeg valgte Fællesbyg.

Jan Linnemann, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst