Skriv dig op til en bolig

Hvordan får jeg en lejlighed i Fællesbyg Køge Kyst?

For at få en lejlighed i Fællesbyg Køge Kyst, skal du være medlem af foreningen Fællesbyg Køge Kyst, der bliver bygherre for byggeriet.

Inden du søger medlemskab af foreningen anbefaler vi, at du læser vores Vision for byggeriet og vores vedtægter. Du skal kunne tilslutte dig vores Vision for byggeriet herunder vores tanker om fællesskabet i bygningen.

For at blive medlem skal du først udfylde et ansøgningsskema som du finder her.

Du vil herefter blive kontaktet for et kort personligt interview.

Når du er godkendt som medlem, skal du indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 10.000 til vores foreningskonto i Danske Bank Køge, registreringsnummer 9570, kontonummer 12410786. Ligeledes skal du inden 4 uger fremsende et købsbevis eller lignende fra din bank, på den ønskede lejlighedsstørrelse. Lejlighedsstørrelserne fremgår af ansøgningsskemaet samt du finder dem under økonomi.

Når indmeldelsesgebyret og købsbeviset er modtaget udstedes et anciennitet nummer til valg af bolig. Så jo tidligere du melder dig ind, jo større indflydelse har du på egen bolig og byggeriet i sin helhed. Hvis du i sidste ende alligevel ikke ønsker at købe,vil indmeldelsesgebyret ikke tilbagebetales.

Du kan få flere oplysninger om byggeprojektet på et af vores introduktions-møder, som vi jævnligt afholder i Køge og København. Disse møder varer typisk 1½ time. Her fortæller vi om projektet, tidsplan og økonomi. Introduktions-møderne annonceres både på vores Facebook Fællesbyg Køge Kyst,  i vores nyhedsbreve samt i vores eventkalender

Her kan du også finde vores Vision for byggeriet, vores vedtægter og andet materiale om projektet.

Hvis du har spørgsmål kan du finde en række Spørgsmål/Svar (FAQ) her og vi sidder ligeledes klar til at besvare dine spørgsmål sendt til vores e-mail faellesbygkoege@gmail.com

Vi blev forelskede i den gamle, hyggelige by, med et moderne forretnignslliv, tæt på vand og København, samt at være med til at skabe et moderne fællesskab.
Hugo Marqvorson, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst