Vision

Vi ønsker en spændende boligkarré af høj arkitektonisk værdi, som afspejler den åbenhed og mangfoldighed, som beboerne repræsenterer.

Vi er interesserede i, at boligkarréen appellerer til såvel unge, børnefamilier, midaldrende som seniorer.

Vi ønsker en grøn og bæredygtig bygning, hvor der er valgt allergivenlige materialer og intelligente tekniske løsninger, og hvor alternativ energi og genanvendelse er tænkt ind i konkrete løsninger. De tekniske løsninger skal være økonomisk forsvarlige og velafprøvede.

Vi tilstræber en billig byggeproces og et byggeri, der er billigt i drift.

Der lægges vægt på en høj grad af fællesskab i form af fælles aktiviteter og fællesrum ude såvel som inde i bygningen. Der arbejdes generelt med principper og rammer og stilles ikke mange detaljerede ultimative krav til arkitekterne, så de kan komme med løsninger, der udnytter bygge- og boligarealet bedst muligt, og vi udnytter deres og andre fageksperters viden om materialer m.m.

Jeg glæder mig til at bo i bofællesskab med mange muligheder for at dyrke fællesskabet.

Dorethe Pedersen, kommende beboer i Fællesbyg Køge Kyst