Vision

Vi ønsker et spændende byggeri af høj arkitektonisk værdi, som afspejler den åbenhed og mangfoldighed, som beboerne repræsenterer.

Vi er interesserede i, at byggeriet appellerer til købere i alle aldersgrupper.

Vi ønsker en grøn og i videst muligt omfang bæredygtig bygning, hvor også tekniske løsninger skal være økonomisk forsvarlige og velafprøvede.

Vi tilstræber en billigere byggeproces og et byggeri, der er billigt i drift.

Der lægges vægt på høj grad af fællesskab i form af fællesaktiviteter og fællesrum ude som inde. Der arbejdes generelt med principper og rammer, og vi stiller ikke mange ultimative krav til arkitekterne. De kommer med løsninger, der udnytter bygge- og boligarealet bedst muligt, og vi udnytter deres og andres fageksperters viden om materialer mm.

”Jeg glæder mig til at bo et sted med mange muligheder for at dyrke fællesskabet.”